Դեկտեմբերի 2020 , Դեկտեմբերի 14-դեկտեմբերի 18

Դեկտեմբեր 14 մաթեմատիկա 12 ,   10։05-10։55  , նյութի հղումը տե՛ս այստեղ հանրահաշիվ 7,     11։05-11։50 ,  նյութի հղումը տե՛ս այստեղ հանրահաշիվ  9  ,    11։55-12։35  , նյութի հղումը տե՛ս այստեղ Դեկտեմբերի 15 հանրահաշիվ  9  ,    09։20-10։05  , նյութի հղումըContinue reading… Դեկտեմբերի 2020 , Դեկտեմբերի 14-դեկտեմբերի 18