«Մաթեմատիկա և ծրագրավորում » մասնախմբի հունվարի անելիքներ

«Մաթեմատիկա և ծրագրավորում » մասնախմբի աշխատանքի  ուղղությունները հունվարին

Անհրաժեշտ հղումներ․
«Մաթեմատիկա» ամսագիր
Գևորգ Հակոբյանի բլոգ
«Մաթ․ դասավանդողների մասնագիտական խմբի կայքէջ»
Հաշվառման մատյան

հունվարի աշխատանքների ուղղությունները՝

1.«դպրոցական  օլիմպիադայի» խնդիրների քննարկում

2. ճամբարային աշխատակարգում առաջացած խնդիրներ

3.Հունվարին ճամբարային ֆլեշմոբի  կազմապերպում , խնդիրների  քննարկում / ճամբարային ֆլեշմոբը կկայանա հունվարի 24-ին

4.Հունվարին ֆլեշմոբի խնդիրների  քննարկում

5.Հունվարին իրականացրած նախագծերի քննարկում / ստուգատեսի մասնակցություն

6 . «Մաթեմատիկա» ամսագրի աշխատանք ՝
1.թարգմանական աշխատանք․  ներկայացվում են թարգմանվող նյութերը
2.Ֆլեշմոբի վերլուծություն . աշխատանքը կատարելու ինքնաառաջադրում
7.ուսումնական երրորդ շրջանին պատրաստվելը՝  ծրագրերի վերանայում, շտկումներ, ուսումնական նյութեր,մեթոդական հնարքներ ։

Մասնախմբի հավաքի օրերը` 

հունվարի 8, 15, 22, 29

Հունվարի 8

Հանդիպման վայր` Միջին դպրոց, ֆիզիկայի կաբինետ

Հանդիպման ժամը `15.00

1.ճամբարային աշխատակարգում առաջացած խնդիրներ

2.հունվարին ճամբարային ֆլեշմոբի պատասխանատուների ընտրություն, կազմակերպման հարցեր

3.օլիմպիադայի խնդիրներ / 10_ րդ դասարան (11_20 խնդիրներ)

Հունվարի 15

Հանդիպման վայր` Միջին դպրոց, ֆիզիկայի կաբինետ

Հանդիպման ժամը `15.00

1.օլիմպիադայի խնդիրներ/ 10_ րդ դասարան (11_20 խնդիրներ)

2. ճամբարային  ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում

Հունվարի 22

Հանդիպման վայր` Միջին դպրոց, ֆիզիկայի կաբինետ

Հանդիպման ժամը `15.00

1. Ֆլեշմոբի առաջին և երկրորդ մակարդակի   խնդիրների քննարկում

2. այլ հարցեր


Հունվարի 29

Հանդիպման վայր` Միջին դպրոց, ֆիզիկայի կաբինետ

Հանդիպման ժամը `15.00

1. Ֆլեշմոբի երրորդ , չորրորդ  և սովորողներն են առաջարկում մակարդակի   խնդիրների քննարկում
2.հունվարին իրականացրած նախագծերի քննարկում / ստուգատեսի մասնակցություն
3. այլ հարցեր

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *